Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Доставка на фнн млечен шоколад за нуждите на Отделение по трансфузионна хематология при “УМБАЛ - Бургас” АД”.

03 юни 2019 10:31

Дата на публикуване:

Номер : 02

Срок : понеделник, 03 юни 2019 10:15 - петък, 14 юни 2019 16:30

Електронна преписка