Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Търг с тайно наддаване за определяне на купувач на клинитроново легло‚ „KLINITRON II’’, с производител „SUPORI SISTEMS INTERNASIONAL’’

04 юни 2019 07:00

Дата на публикуване:

Номер : 3

Срок : вторник, 04 юни 2019 07:00 - сряда, 26 юни 2019 16:00

Електронна преписка