Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене, изкърпване и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на «УМБАЛ - Бургас” АД.”

30 юли 2019 09:24

Дата на публикуване:

Номер : 00301-2019-0009

Срок : вторник, 30 юли 2019 09:24 - четвъртък, 05 септември 2019 16:30

espod_request.xml

espod_request.pdf

Електронна преписка