Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Закупуване на лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С "Сърдечно - съдова система”, за нуждите на „УМБАЛ Бургас” АД”

08 мар 2021 09:59

Дата на публикуване:

Номер : 3

Срок : понеделник, 08 март 2021 10:00 - понеделник, 22 март 2021 23:59

Електронна преписка