Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни”, за нуждите на „УМБАЛ Бургас” АД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021г.”

30 мар 2021 13:34

Дата на публикуване:

Номер : 6

Срок : вторник, 30 март 2021 13:34 - понеделник, 12 април 2021 23:59

Електронна преписка