Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Закупуване на лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение", за нуждите на „УМБАЛ Бургас” АД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г.”

08 апр 2021 15:02

Дата на публикуване:

Номер : 6

Срок : сряда, 08 април 2020 09:21 - събота, 22 февруари 2020 23:59

Електронна преписка