Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Закупуване на "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение", за нуждите на „УМБАЛ Бургас” АД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г”,

08 апр 2021 15:31

Дата на публикуване:

Номер : 7

Срок : четвъртък, 08 април 2021 16:00 - четвъртък, 22 април 2021 23:59

Електронна преписка