Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Закупуване на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система" за нуждите на „УМБАЛ Бургас” АД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г.”,

09 апр 2021 09:26

Дата на публикуване:

Номер : 10

Срок : петък, 09 април 2021 15:31 - понеделник, 26 април 2021 23:59

Електронна преписка