Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Общото събрание на УМБАЛ Бургас избра нов Съвет на директорите

08 юни 2017 14:47

Общото събрание на акционерите в УМБАЛ Бургас АД  гласува нов Съвет на директорите. За председател бе избрана Росица  Иванова, която е представител на Министерството на здравеопазването, а за  зам.-председател д-р Валентин Стоев. Изпълнителен директор на УМБАЛ Бургас и член на Съвета на директорите става  д-р Бойко Миразчийски. Д-р Миразчийски има богат управленски опит. Той бе начело на болницата и през 2013г. Предстои вписване на тричленния състав в партидата на УМБАЛ Бургас в Търговския регистър.

С решение на Общото събрание старият състав на Съвета на директорите бе освободен.