Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

На вниманието на пациентите с ревматоиден артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит кандидатстващи за или провеждащи лечение с биологични средства с протокол от НЗОК

14 юни 2017 15:38

Във връзка с въвеждането от НЗОК на Амбулаторна процедура № 42 „Амбулаторно наблюдение/ диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии” информираме пациентите, че процедурата се прилага при три диагнози: ревматоиден артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с тежко протичане. Всеки пациент боледуващ от посочените заболявания, кандидатстващ или провеждащ лечение с биологични средства с протокол от НЗОК, независимо от местожителството му може да проведе процедурата в Ревматологично отделение на УМБАЛ „Бургас” АД, която има договор с РЗОК за изпълнението на същата.

Пациентът може да си запише ден и час за провеждане на процедурата на тел. 056 894 891 всяка събота и неделя от 11 до 13 ч. На определените дата и час същия трябва да се яви в Ревматологично отделението /петия етаж в стария (административен корпус) на УМБАЛ „Бургас”/ с личната си карта и цялата налична  документация по заболяването. След провеждане на процедурата ще му бъдат издадени всички необходими документи, с които пациентът да представен пред експертна лекарска комисия във Варна, Пловдив или София за назначаване/продължаване  на биологичното лечение.