Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

УМБАЛ Бургас поднови сертификата си за качество по системата ISO 9001:2008

19 сеп 2017 08:26
УМБАЛ Бургас поднови сертификата си за качество по системата ISO 9001:2008

УМБАЛ Бургас премина успешно ресертификационен одит по системата за качество ISO 9001:2008. Тази година изтичаше предишната сертификация, която бе подновена. Целта на одита, извършен от институцията NQA,  бе да потвърди, че системата за управление на качеството е създадена и внедрена в съответствие с изискванията на одитирания стандарт.

Ресертификационният одит обхвана предоставяната болнична помощ,  обучението на студенти и специализанти и широк спектър от дейности в лечебното заведение.

„Заключенията на доклада е, че са изпълнени изискванията на стандарта относно планирането и осигуряването на човешки ресурси, обезпечаващи ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по предоставяне на болнични медицински услуги в обхвата сертификация и качествен обучителен процес за студенти и специализанти”, разясняват от УМБАЛ Бургас.

Ресертикацията за качество по системата ISO 9001:2008 е за срок от три години – до лятото на 2019г.

УМБАЛ Бургас е най-голямото лечебно заведение в региона. То извършва болнична медицинска дейност по 30 специалности, в една Клиника по съдова хирургия, 24 отделения с легла, 5 отделения без легла и две медико-дианостични лаборатории, както и едно Отделение за долекуване и продължително лечение по медицински  специалности „Вътрешни болести” и „Нервни болести”. Съгласно определена със заповед  на министъра на здравеопазването акредитационна оценка, болницата има право и  обучава студенти по време на летните им стажове и преддипломните им стажове, както и специализанти по над 21 медицински  специалности. УМБАЛ Бургас е акредитирана за обучение на студенти и магистри по медицина.