Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

УМБАЛ Бургас създава по-добри условия на труд с финансиране от ЕС

03 ное 2017 08:56
УМБАЛ Бургас АД стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е насочен към подобряване качеството на работа, намаляване риска от злополуки и нови възможности за гъвкаво работно време на различни групи служители, с акцент към хората над 54 г. и майките на малки деца.

Проектът "По-безопасен труд в УМБАЛ-Бургас АД" се финансира по договорза безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-1941 и е с обща стойност – 188 520 лв., от които 150 816 лв. безвъзмездна финансова помощ.

               Основна дейност по проекта е осигуряването на лични предпазни средства за медицинските специалисти за предпазване от един от най-значими рискове-опасност от работа с биологични агенти. Ще се надгради съществуващата информационната система чрез интегриране на автоматизирана система, която ще даде възможност за проследяване и отчитане на работното време дори от разстояние, както и за въвеждане на нови форми на работно време. В момента за проследяването и отчитането на работното време се използват стари системи и хартиена документация, което затруднява координацията между отделните структурни звена в болницата.

Постигането на целите на проекта ще се отрази благоприятно върху подобряване качеството на работните места и условията на труд в болницата - коментира ръководителят на проекта Елена Атанасова.