Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Становище от УМБАЛ Бургас по повод проведен търг за отдаване под наем на помещения за кардиохирургия

31 яну 2019 11:54
Във връзка с изявления от Аджибадем Сити Клиник Бургас, УМБАЛ Бургас разпространява следното становище по повод проведения търг за отдаване под наем на помещения за кардиохирургия:

В спазване на действащото законодателство и поради изтичането на договора за наем на помещения, в които се помещава Аджибадем Сити Клиник Бургас, Съветът на директорите на УМБАЛ Бургас взе решение за обявяване на явен търг за помещенията. Началната наемна цена е определена от лицензиран оценител, както задължава законът.

Условията на търга са публикувани предварително на сайта на болницата, сайта на Министерството на икономиката, вестник "Черноморски фар" и всички компании, които участваха в него декларираха, че са запознати с тях при подаването на документите си.

Търгът се проведе с явно наддаване, в което участваха представители на две кардиохирургични болници. Те наддаваха помежду си до момента, в който наемната цена достигна 204 000 лв. Търгът бе спечелен от Аджибадем Сити Клиник Бургас, които обявиха тази цена.

УМБАЛ Бургас винаги е била на мнението, че в Бургас трябва да има кардиохирургична клиника и тази дейност трябва да бъде държавна и да се извършва в държавно лечебно заведение, за да не се стига до подобни ситуации, в които две частни компании водят спор, който може да ощети пациентите.