Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

ЛЕКАР за работа в АГ ОТДЕЛЕНИЯ

29 сеп 2016 23:43

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

ЛЕКАР за работа в АГ ОТДЕЛЕНИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"лекар"и придобита специалност АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Изплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ И ЛЕКАРИ БЕЗ ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

29.09.2016 г.