Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПЕДИАТРИЯ за работа в ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

21 сеп 2016 23:47

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПЕДИАТРИЯ за работа в ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование, професионална квалификация „ЛЕКАР”