Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

07 окт 2016 16:33

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"ЛЕКАР" и придобита специалност „НЕОНАТОЛОГИЯ”

Основна заплата + изплащане на допълнителни трудови възнаграждения за работа по клинични пътеки и интензивен труд.

Предоставя се възможност за полагане на допълнителни платени дежурства.

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

7.10.2016 г.