Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СЕКРЕТАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ

12 яну 2017 10:20

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  - СЕКРЕТАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

МНОГО ДОБРА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

 

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”