Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

13 мар 2017 16:04

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

 

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"лекар"и придобита специалност ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ  или НЕВРОЛОГИЯ

МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ И ЛЕКАРИ БЕЗ ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

13.03.2017 г.