Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

18 авг 2017 11:07

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

  

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар" и придобита специалност НЕВРОХИРУРГИЯ

Изплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Допълнително материално стимулиране за работа по клинични пътеки

  

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

  

18.08.2017 г.