Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ за ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

24 авг 2017 15:25

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

  

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 

 търси да назначи

 

ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ за ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар" и призната специалност „ХИРУРГИЯ”

 

 

 Телефон за контакт: 056/810595 Отдел „Човешки ресурси”