Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за работа в ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

16 окт 2017 10:07

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

  

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за работа в ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

 

Телефон за контакт: 0879357619 д-р Ангелов – началник на Първо отделение по педиатрия