Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

16 ное 2017 13:22

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"лекар"и придобита специалност  „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ”

МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ И ЛЕКАРИ С ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ „ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ”

Основна заплата за лекар с една или две специалности

Изплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Изплащане на допълнително възнаграждение за извършване на фиброгастроскопии

Допълнително материално стимулиране за работа по клинични пътеки

 

 

 

Телефон за контакт: 0879357661 д-р Компански – началник на Отделение по гастроентерология