Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

АКУШЕРКА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ

15 ное 2017 13:25

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

АКУШЕРКА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ

  

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация „акушерка”

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”