Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - ПУЛМОЛОГ

26 мар 2018 18:29

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

 

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"лекар"и придобита специалност  ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

26.03.2018 г.