Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

РЕГИСТРАТОР

16 май 2018 15:15

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

РЕГИСТРАТОР

  

Изисквания за заемане на длъжността:

МНОГО ДОБРА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Работно време – 12-часови дежурства

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

16.05.2018 г.