Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

МЕДИЦИНСКИ СЕКРЕТАР В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

01 авг 2018 12:48

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СЕКРЕТАР В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

  

Изисквания за заемане на длъжността:

Средно образование

Много добра компютърна грамотност

Редовна смяна

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

31.07.2018 г.