Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

ЛЕКАР, ЧЛЕН ТЕЛК

10 авг 2018 10:57

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

ЛЕКАР, ЧЛЕН ТЕЛК

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар" и придобита специалност ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Не по-малко от 5 години трудов стаж  като лекар

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

10.08.2018 г.