Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

10 авг 2018 10:59

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

СПЕШНО търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

 Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

Допълнително възнаграждение за трудов стаж  и професионален опит

Допълнително възнаграждение за работа по клинични пътеки

 

Ваучери за храна

 

Намален работен ден

 

Ползване на допълнителен платен годишен отпуск

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

10.08.2018 г.