Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ

12 дек 2018 09:00

 

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

 

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД, обявява следните свободни длъжности:

Лекар, специализант по Хирургия – 2 бройки

Лекар, специализант по  Съдебна медицина – 1 бройка

Лекар, специализант по АГ – 1 бройка

Изисквания към кандидатите:

  1. Висше медицинско образование.
  2. Актуално членство в БЛС.

 

Желаещите да специализират в „УМБАЛ – Бургас” АД следва да представят в Отдел „Човешки ресурси”  следните документи:

  1. Заявление в свободен текст.
  2. Диплома за завършено висше образование, заверена „вярно с оригинала”.
  3. Автобиография – европейски формат.
  4. Удостоверение за трудов стаж, ако има такъв.
  5. Декларация за потвърждаване намерението да провежда специализация по съответната специалност.

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

12.12.2018 г.