Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

ЛЕКАР за работа в РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

02 окт 2018 09:44

 

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

ЛЕКАР за работа в РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар",  придобита специалност АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И С ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ДЕЙНОСТ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

02.10.2018 г.