Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

БИОЛОГ за работа в ЗВЕНО ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ В РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

22 окт 2018 13:26

 

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

БИОЛОГ за работа в ЗВЕНО ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ В РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше  образование,  образователно-квалификационна степен                         „бакалавър”специалност Молекулярна биология и професионална квалификация ”МОЛЕКУЛЯРЕН БИОЛОГ”

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

22.10.2018 г.