Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ ПО МЕДИЦИНА ПО НАРЕДБА № 34/29.12.2006 Г. НА МЗ

05 юли 2019 15:00

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛИЦА С  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ ПО МЕДИЦИНА ПО НАРЕДБА № 34/29.12.2006 Г. НА МЗ

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД уведомява  лекарите, специализиращи по Наредба 34, че имат възможност да променят базата си за практическо обучение и да продължат  обучението си  в „УМБАЛ – Бургас“ АД на основание чл.27б от Наредба 34/29.12.2006 г. на МЗ.

Прехвърлянето на специализанти може да се извърши при следните условия:

 1. Писмена молба на специализанта до ректора на висшето училище;
 2. Прехвърлянето се осъществява на място по същата специалност;
 3. Писмено съгласие на ректорите на съответните висши училища;
 4. Писмено съгласие на ръководителите на съответните институции, провеждащи практическо обучение.

„УМБАЛ – Бургас“ АД разполага с незаети места по следните специалности:

 1. Акушерство и гинекология
 2. Анестезиология и интензивно лечение
 3. Вътрешни болести
 4. Инфекциозни болести
 5. Нервни болести
 6. Образна диагностика
 7. Педиатрия
 8. Съдебна медицина
 9. Физикална и рехабилитационна медицина
 10. Хирургия

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

05.07.2019 г.