Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ в ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА

17 юли 2019 14:36

 

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ  в ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА

 Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

Получаване на ваучери за храна

Работа на смени

7 часа НАМАЛЕНО работно време

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 begin_of_the_skype_highlighting  Отдел „Човешки ресурси"

 

17.07.2019 г.