Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

19 авг 2019 13:44

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация ”РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ”

 

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

19.08.2019 г.