Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

БИОЛОГ ПО ЧЛ.68 Т.3 ОТ КТ за работа в ЗВЕНО ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ В РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

20 авг 2019 15:50

 

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

БИОЛОГ ПО ЧЛ.68 Т.3 ОТ КТ за работа в ЗВЕНО ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ В РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше  образование,  образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР”

специалност Молекулярна биология , Биология, Биотехнология или Медицинска биология

 

Предимство: опит в областта на Асистираната репродукция, доказан с декларация от ръководителя на лечебното заведение, в което е придобит

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

19.08.2019 г.