Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

САНИТАР за работа във ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

04 фев 2021 16:30

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

САНИТАР за работа във ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Завършено средно образование

 

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

04.02.2021 г.