Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА

24 фев 2021 16:00

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 

 търси да назначи

 

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар", специалност „НЕФРОЛОГИЯ“  И ПРИДОБИТ ОПИТ В ДИАЛИЗНА СТРУКТУРА

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

24.02.2021 г.