Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА РАБОТА В БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ

26 фев 2021 16:07

 

 

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ  ЗА РАБОТА В БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ  

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

Приоритет ще ползват следните отделения:

Отделение по урология, Отделение по ендокринология,  Второ отделение по хирургия,

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

26.02.2021 г.