Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ

26 юли 2018 16:30

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

 

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД, обявява следните свободни длъжности:

Лекар, специализант по Хирургия – 2 бройки

Лекар, специализант по Съдова Хирургия – 1 бройка

Лекар, специализант по Трансфузионна хематология – 1 бройка

Лекар, специализант по Гастроентерология - 1 бройка

Лекар, специализант по Ортопедия и травматология - 1 бройка 

 

Изисквания към кандидатите:

1.   Висше медицинско образование.

2.   Актуално членство в БЛС.

 

Желаещите да специализират в „УМБАЛ – Бургас” АД следва да представят в Отдел „Човешки ресурси”  следните документи:

1.   Заявление в свободен текст.

2.   Диплома за завършено висше образование, заверена „вярно с оригинала”.

3.   Автобиография – европейски формат.

4.   Удостоверение за трудов стаж, ако има такъв.

5.   Декларация за потвърждаване намерението да провежда специализация по съответната специалност.

 

 Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”