Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Първо отделение по обща хирургия

Телефонни номера в отделението

Началник отделение Д-р Кирил Симеонов 894-820
Лекарски кабинет І 894-828
Старша мед.сестра Илияна Баръмова 894-827
Медицински сестри сектор „В” 894-829
Сектор „Б” 894-834
Медицински секретар 894-823

Специалисти в отделението

Д-р Кирил Кирилов Симеонов

Началник - отделение, лекар
специалност: хирургия, притежава сертификат за извършване на горна и долна ендоскопия

Д-р Цвятко Любенов Марангозов

Лекар
специалност: хирургия, притежава сертификат за извършване на горна и долна ендоскопия

Д-р Петър Димитров Петров

Лекар
специалност: хирургия, със специалност хирургия и онкология

Д-р Константин Генчев Косев

Лекар
специалност: хирургия

Д-р Станислав Цвятков Марангозов

Лекар
специалност: специализант по хирургия

Д-р Йоан Атанасов Иванов

Лекар
специализант по хирургия

Илияна Тодорова Баръмова

Старша медицинска сестра

I-во отделение по обща хирургия на УМБАЛ-Бургас е специализирана структура за оперативно лечение с малък, среден, голям и много голям обем и сложност на всички заболявания на гастроинтестиналната система, чернодробно-жлъчната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните жлези и млечните жлези, ануса и перианалното пространство и други, изискващи отстраняване на част или цял орган; поставяне на импланти; намеса върху един или повече органи на един етап; едновременна намеса върху орган/органи от две области/кухини; остър хирургически корем; заболявания, изискващи високоспециализирани оперативни процедури.

В структурата се осъществява дейност по специалността „Детска хирургия"от ІІ ниво на компетентност.

 Отделението  се намира на VІ - ти етаж в хирургичния корпус. Отделението разполага с 4-ВИП стаи и 3 детски стаи. Болничните стаи са обзаведени  с от 2 до 3 легла в болнична стая, като всяко легло е оборудване с таблет и сигнална уредба.

Отделението разполага с  консултативен  кабинет в структурата на консултативно-диагностичния блок. Оборудван е с апарат за кръвно налягане, стетоскоп, негативоскоп, хирургични инструменти и превързочни материали за амбулаторни превръзки, катетри, дренажи, лекарствен шкаф, стерилизатор.

I-во отделение по обща хирургия  на УМБАЛ-Бургас разполага с висококвалифициран медицински персонал, позволяващ постигане на високо качество на оказваните здравни услуги.

 Броят на лекарите с придобита специалност и общият брой на лекарите в структурата съответстват на изискванията за съответното ниво на компетентност, определено в разрешението за дейност.

I-во отделение по обща хирургия е осигурено с необходимата апаратура за нуждите на осъществяваните лечебни дейности, в т.ч. и оказване на спешна медицинска помощ на пациентите - централна кислородна инсталация, ЕКГ, дефибрилатор.

Отделението разполага с екипировка за контрол на жизнените функции на пациентите и извършване на рутинни изследвания и процедури (термометри, фонендоскопи, сфигмоманометри, и др.), както и оборудване за парентерални инфузии на лекарствени средства и кръв и кръвни продукти, инструментариум съгласно насочеността на дейност в отделението.