Структура

Отделение по клинична патология

 

 

Специалисти в отделението:

  • Д-р ПЕНКА МИХАЙЛОВА СТОЕВА
    длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
    специалност: ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
  • КАЛИНА ВЪЛКОВА БОДУРОВА
    длъжност: СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Пенка Стоева
Лекарски кабинет
Лаборанти
894-819
894-818
894-872