Структура

Отделение съдебна медицина

 

 

Специалисти в отделението:

 • Д-р ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК-ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
 • Д-р КОСЬО НИКОЛОВ ЯНКОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
 • Д-р ПАРАСКО ГЕОРГИЕВ ПАРАСКОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
 • ДИАНА СТАНКОВА КИПРОВА
  длъжност: СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ


Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Галина Милева
Лекарски кабинет
Лаборанти
894-874
894-817
894-873