Структура

Второ педиатрично отделение

 В Първо и Второ педиатрични отделения на МБАЛ Бургас се извършват:

1. Диагностично-лечебна дейност по детски болести на лежащо болни деца на възраст до 18 години, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.

2. Диагностично-консултативна дейност за деца до 18-годишна възраст при поискване от други отделения на територията на МБАЛ Бургас АД

3. Диагностично-консултативна и при необходимост лечебна дейност за деца до 18 г. в Шокова зала и Спешен педиатричен кабинет към Приемно-консултативно отделение на МБАЛ Бургас АД.

4. Превенция и профилактика на детското здраве.

5. Обучение на майките и придружителките за правилно хранене и отглеждане на децата.

6. Обучение на майките и придружителките за правилното провеждане на лечението при хронични заболявания, изискващи често доживотно лечение - най-често захарен диабет І тип и муковисцидоза.

7. Контролни прегледи на изписаните деца, лекувани в отделенията по клинична пътека.

8. Съдействие и координация със социалните служби и органите на МВР за защита на децата.

9. Обучение на специализанти по детски болести, стажант-лекари и студенти - медицински сестри.

10. Готовност за научна дейност и клинично изпитване на лекарствени средства.

Педиатричните отделения осъществяват дейността си според медицински стандарт "Педиатрия", правилата за добра медицинска практика и стандатите за лечение при спазване на професионалната тайна, медицинската етика и правата на пациента.

Специалисти в отделението:

 • Д-р ХРИПСИМЕ КАСПАР КАСПАРЯН
  длъжност: НАЧАЛНИК-ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ВЕРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
  длъжност:СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ДИАНА ЯНЕВА НЕДЯЛКОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
 • Д-р АННА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ПЕДИАТРИЯ
 • Д-р МАРИЯ ВАСИЛЕВА ИРИКОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност:ПЕДИАТРИЯ
 • Д-р СТАНИМИРА ИВАНОВА СОТИРОВА-ПЕРИФАНОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗИРА ПЕДИАТРИЯ
 • Д-р АННА ЮРИЕВНА ЕРЕМЕЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗИРА ПЕДИАТРИЯ
 • Д-р НУРАЙ ВЕЛИЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗИРА ПЕДИАТРИЯ
 • МИЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА 
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
  специалност:

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение Д-р Хрипсиме Каспарян
Лекарски кабинет
Старша мед. сестра Милена Димитрова
Медицински сестри
Ехокардиограф
894-766
894-767
894-769
894-768
894-915

 

АННА ЮРИЕВНА ЕРЕМЕЕВА