Структура

Отделение по анестезиология и интензивно лечение 
ОАИЛ е стационарно отделение към УМБАЛ Бургас АД и се намира на втория етаж на Хирургическия корпус. Отделението е изградено в съответствие с действащото законодателство и изискванията за стандарта по Анестезиология и интензивно лечение. Отделението разполага с 20 легла, разположени в 6 реанимационни зали. То е единственото отделение на територията на Бургаска област, което има сключен договор с НЗОК за интензивни процедури по КП №9 и 10.

Към отделението работи и камера за хипербарна оксигенация (барокамера). Отделението има и разкрит анестезиологичен сектор, който обезпечава нуждите от анестезии за оперативните сециалности. В ОАИЛ работят 15 лекари. 9 от тях са със специалност.

ОАИЛ съществуваи функционира като поливалентно отделение, което оказва анестезиилогична и интензивна помощ на всички възрастови групи и зъвршва консултативна помощ на територията на болницата, а при необходимост и в други лечебни заведения.

ОАИЛ е база за кондициониране на донор.
Годишно през отделението преминават над 1600 болни.
ОАИЛ е база за обучение на специализанти по Анестезиология и интензивно лечение. Тук се извършват и медицински услуги по желание на пациента по утвърден ценоразпис от изпълнителния директор на МБАЛ Бургас.

Специалисти в отделението:

 • Д-р АНТОН ВАСИЛЕВ ГРИГОРОВ
  длъжност: ЛЕКАР,НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ДАНИЕЛА НЕДЯЛКОВА ЛЮЦКАНОВА
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ДЕСИСЛАВА АСЕНОВА КЕХАЙОВА
  длъжност: ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ТАНЯ ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА-ГЕНДОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р МИЛЕНА ИЛКОВА МИНЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КРАВЧЕНКО
  длъжност: ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р  МИХАИЛ ПЕТРОВ МИЛУШЕВ
  длъжност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р АНДРИАНА ЙОВАНОВСКА - КИРОВАКОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗИРА АИЛ
 • Д-р ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ЕМИЛИЯ ДИМОСКА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ ХАРАЛАМПИЕВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АИЛ
 • Д-р ЯНИТА КРАСИМИРОВА ДЮЛГЕРСКА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АИЛ
 • ТЕОДОРА ИВАНОВА ТОМОВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение Д-р Антон Григоров
Старша мед.сестра Теодора Томова
Медицински секретар
Лекарски кабинет
І-ва зала
ІІ-ра зала
ІV-та зала
Лекарски кабинет и мед.сестри
Барокамера
894-810
894-806
894-807
894-808
894-809
894-811
894-812
894-902
894-946

 

Save