Структура

Компютърно Информационно осигуряване


 
 
  • ТЕМЕНУГА ГЕОРГИЕВА ХАВСАЛИЕВА
    длъжност: НАЧАЛНИК ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Работно време: 
Ежедневно от 08.00 - 16.30 часа с 1/2 час обедна почивка  
 
Телефонни номера:
Началник Компютърно Информационно осигуряване Теменуга Хавсалиева
Системен администратор Светлин Инджов
Отдел „Статистика” Невена Костова
Отдел „Статистика” Светла Гавраилова


894-716
894-913
894-974