Структура

Звено за централно снабдяване със стерилни материали

Звеното за централно снабдяване със стерилни материали (ЗЦССМ) към МБАЛ-Бургас е най-голямото в областта. Тук се стерилизират инструментите, използвани от лекарите в МБАЛ - Бургас.

Звеното отвори врати на 1  юли 2010 г. То разполага с високотехнологични машини на фирма Getinge, които изпращат старите барабани в историята. Има и ултразвукова вана за обработка на ендоскопските инструменти.

Две миялно-дезинфекционни машини са в състояние да стерилизират 15 кошници за инструменти. В звеното има анестезиологичен аксесоар за аспирационни тръби и колби за реанимацията, както и отделни аксесоари за измиване на контейнери, бебешки бутилки и обувки от гума, използвани в операционните зали.

След като инструментите минат през миялната, те излизат подсушени и се слагат в контейнери. Те служат за комплект инструменти, а когато инструментът е индивидуален, той се запечатва в специално фолио.

Контейнерите се слагат в автоклав за стерилизация. Автоклавите са два вида, единият работи само с пара, а вторият използва пара и 35% формалин. Машина за обратна осмоза обработва водата, използвана в него. В звеното се стерилизира и бельо за операционен блок.

За три години обемът на дейността се е повишил три пъти.

ЗЦССМ обслужва и още пет медицински заведения, защото е единственото в Бургаска област и едно от най-модерните.

В него работят шест медицински сестри и седем автоклависти. Всички са обучени за работа в централна стерилизация.

Организатор звено м.с.Добринка Христова             тел. 056 894 983