Структура

Отделение по хемодиализа

Специалисти в отделението:

  • Д-р ПЕТЯ КИРОВА КУПЕНОВА-ТОНЕВА
    длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
    специалност:
  • Д-р АНА ЕНЧЕВА ИНДЖОВА
    длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
    специалност: СПЕШНА МЕДИЦИНА

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение Д-р Петя Купенова

Лекарски кабинет
Старша мед.сестра Мария Желева
Медицински сестри
Медицински секретар
І зала
ІІІ зала
ХБН кабинет
894-880

894-973
894-816
894-814
894-815
894-875
894-939
894-877