Структура

Отдел за преводачески и асистънс дейности/Translation and Assistance Services Department

Работно време/Work time 9-17.30 Monday- Friday
Телефон/Telefon: + 359 56 830768,