Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СЪОБЩЕНИЕ

„Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД, на основание чл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при “МБАЛ-Бургас”АД.”, че оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 19.04.2011 г. (вторник), от 11:00 часа, в административния корпус на „МБАЛ – Бургас” АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, ет.1.