Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Клинична лаборатория

Телефонни номера в отделението

Началник лаборатория д-р Светла Бакалова 056 894-860
Лаборанти І регистратура 056 894-856

Специалисти в отделението

Д-р Светла Иванова Бакалова

Началник - отделение, лекар
специалност: клинична лаборатория, здравен мениджмънт

Д-р Ана Иванова Самарджиева-Тенева

Лекар
специалност: клинична лаборатория

Любов Степановна Германова

Старши медицински лаборант

Дейността на Клинична лаборатория е акредитирана от Министерството на здравеопазването с максимална оценка и е изцяло съобразена с изискванията на медицинския стандарт по Клинична лаборатория.

Лабораторията разполага с високотехнологична апаратура, използваща световно утвърдени аналитични методики и отговаряща на всички изисквания за надеждност, прецизност и висока производителност.

Продуктовата листа на звеното е богата и покрива в пълен обем всички сектори на клиничната лаборатория - хематология, хемостазеология, качествен и количествен уринен анализ, анализ на хормони и туморни маркери, на телесни течности - пунктати (плеврален, перитонеален, гръбначно-мозъчен, ставен), конкременти.

Лабораторията участва в НСВОК (Национална система за външна оценка на качеството) още от самото й създаване и винаги е показвала отлични резултати. Извършва се и стриктен, ежедневен, вътрелабораторен качествен контрол който е гаранция за високо качество и достоверност на лабораторните резултати.

Внедрена е Лабораторна информационна система, която генерира персонален идентификационен бар - код за всеки пациент, който съдържа данни за пациента, вида на назначените анализи и отделението, което ги изисква. Така информацията става достъпна и се разчита автоматично от анализаторите, на които се извършват изследванията, което свежда до минимум възможностите за грешки, а всички резултати се съхраняват на сървъра на лабораторията с години.

Осигурен е целогодишен, денонощен режим на работа, а на територията на Спешно отделение е разположена Спешна лаборатория.

Всички изследвания могат да се извършват и срещу заплащане по утвърден ценоразпис.